Kurs Fotografii w ferie dla dzieci i młodzieży

14.01.13r - zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia fotografii podstawowej w ferie.