pracownie fotograficzne szkoły sztuk pięknych SowaEdu

film przedstawia pracownie fotografii oraz słuchaczy podczas zajęć na I i II roku