16-06-2014 - Tygodniowe kursy przygotowawczeProponujemy intensywne kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych:
  •  na  Architekturę, 
  • do Szkół Artystycznych 
  • oraz Kursy Kierunkowe.

 Koszt zajęć wynosi 450 zł (zniżka dla uczest­ni­ków szkoły rocz­nej)
Zajęcia odby­wają się codziennie od poniedziałku do soboty.