Warsztaty rysunku w górach


16-04-2014 -  organizujemy 4. dniowe warsztaty rysunku i malarstwa

Miej­sce warsztatów: Michałowice k/Szklarskiej Poręby  (250 km od Poznania).
Koszt warsztatów: jest uzależniony od ilości uczestników (ok.10.osób-390 zł/os.).
Wyjazd i powrót:  we własnym zakresie.
Do dyspozycji: pokoje 2–3.osobowe duża pracownia do pracy.
W planie: zajęcia w budynku, w plenerze, przewidziane przeglądy, korekty i rozmowy – godziny nienormo­wane!
Wykładowca prowadzący warsztaty:dr Max Skorwider