Wystawy końcoworoczne studentów II roku

20.06. od 11.00 - DRZWI OTWARTE o godz. 17.00 - WYSTAWA KOŃCOWOROCZNA
27.07. od 11.00 - DRZWI OTWARTE o godz. 17.00 - WYSTAWA KOŃCOWOROCZNA
Zapraszamy! Wejdź i poznaj nas.