Studium Fotografii - zaawansowane

08. listopada godz. 11.45 - rozpoczynamy roczne studium dla zaawansowanych, studium to przeznaczone jest dla tych, którzy maja dobrze  opanowane podstawy techniczne fotografii, oświetlenie studyjne, cyfrową obróbkę zdjęć,  i chcą jeszcze bardziej doskonalić swój warsztat fotografii.
Proponuję, wejdź na naszą stronę, by dowiedzieć się więcej:
Studium fotografii