Studium Fotografii - Roczne i Dwuletnie

20. i 25. 11. rozpoczęliśmy Szkołę Fotografii  Roczną i Dwuletnią.W Trybie popołudniowym we czwartki i zjazdowym w soboty.